Historia

Zakup infrastruktury od będącej w upadłości firmy Houzee i stworzenie pionu dom&ogród SlowDeco.

Modeste.pl

ul. Waryńskiego 26 (II Piętro)
15 - 461 Białystok

(+ 48) 692 851 817
(+ 48) 692 866 424

e-mail: biuro@modeste.pl
www: www.modeste.pl